Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ

Görevi : Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Political History - Öğretim Üyesi
 • Department Of Political History - Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : mehmetbulentuludag gmail.com
Telefon : 3234

Doç. Dr. Nesrin Demir

Görevi : Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Department Of International Relations - Öğretim Üyesi
 • Department Of International Relations - Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : nesrin.demir ikc.edu.tr
Telefon : 3212

Doç. Dr. Kerem Batır

Görevi : Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Department Of International Law - Öğretim Üyesi
 • Department Of International Law - Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : kerem.batir ikc.edu.tr
Telefon : 3206

Doç. Dr. Sedef Eylemer

Görevi : Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Department Of International Relations - Öğretim Üyesi
E-posta : sedef.eylemer ikc.edu.tr
Telefon : 3223

Yrd. Doç. Dr. Nihal Kırkpınar Özsoy

Görevi : Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Department Of International Relations - Öğretim Üyesi
E-posta : nihal.kirkpinar ikc.edu.tr
Telefon : 3205

Yrd. Doç. Dr. Seçkin Barış Gülmez

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : seckinbaris.gulmez ikc.edu.tr
Telefon : 3275

Yrd. Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ugurburc.yildiz ikc.edu.tr
Telefon : 3261

Öğr. Gör. Semi Ertan

Görevi : Öğretim görevlisi
E-posta : semi.ertan ikc.edu.tr
Telefon : 3217

Ars. Gör. Durmuş Çağlar Çakır

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : dcaglar.cakir ikc.edu.tr

Melis Eroğlu

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : melis.eroglu ikc.edu.tr
Telefon : 3286

Bölüm Hakkında

2010 yılında kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Bölümü akademik kadrosunu büyük ölçüde tamamlamış olup 2013-2014 öğretim yılında Lisan ve Yüksek Lisans programları ile eğitim ve öğretime başlayacaktır. Bölümümüz kuruluş işlemlerini yeni tamamlamış olmasına karşın akademik kadromuz deneyimli isimlerden oluşmaktadır. 

Bölümümüz Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Ders programımız 30’dan fazla tam zamanlı öğretim üye ve elemanı tarafından desteklenmektedir. Eğitim dili Lisans Programında %30 İngilizce ve Yüksek Lisans Programlarında ise Türkçedir. Bölümüz ayrıca Avrupa çalışmaları alanında disiplinlerarası bir Yüksek Lisans programını da desteklemektedir.  

Yalnızca kariyer beklentileri açısından değil, aynı zamanda hızla değişen dünyanın dinamiklerini anlayabilmek ve ona uygun çözümler üretebilmek amacıyla, bölümümüz gerekli kuramsal ve analitik bilgiyi disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilerine vermeyi hedeflemektedir. Bu nedenle İktisat, Hukuk, İşletme ve Yerel Yönetimler’den Türk Siyasal Hayatı ve Uluslararası Örgütler'e kadar birçok ders geniş bir yelpaze içinde, farklı akademik tabana ve araştırma alanına sahip öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır.

Her yarıyıl öğrencilerimize çok sayıda seçmeli ders sunulmaktadır. Öğrencilerimiz bu dersler içinden ilgi duydukları alanda uzmanlaşmalarını sağlayacak seçkiler yapabileceklerdir. Böylece lisans düzeyinde örneğin Avrupa Birliği konusunda uzmanlaşmış bir eğitim alabileceklerdir. Bu şekilde belli bir alana eğilen öğrencilerimize lisans diplomaları ile birlikte ilgi alanlarına ilişkin bir uzmanlık sertifikası da verilecektir.

Bölümümüzün mezunları kamu ve özel sektörün değişik alanlarında istihdam edilebilmektedir. Başta T.C. Dışişleri Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarında çalışılabileceği gibi Türkiye’de ve yurtdışında bulunan özel şirketlerde bankacılık, finans, satış, pazarlama ve sigortacılık gibi alanlarda da istihdam edilmeleri mümkündür. Bunun dışında yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile uluslararası örgütlerde çalışmakta olan uluslararası ilişkiler bölümü mezunları da bulunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimini takiben akademik kariyere devam edilebilmektedir.

Bölümümüzde dört Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bunlar:

 • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı
 • Devletler Hukuku Anabilim Dalı
 • Siyasi Tarih Anabilim Dalı

şeklinde örgütlenmişlerdir.

Lisans Programı

Lisansüstü Programları


Başa Dön